“Bilimsel bakış açısıyla yenilikçi çözümler”

Alanında Öncü
UZMAN PAYDAŞLARIMIZ
Hizmetlerimize Değer Katıyor

Başarı yolculuğumuzda bize rehberlik eden ve katkılarıyla işimize değer katan uzman paydaşlarımızı tanımaya hazır mısınız? Hukuk, teknik ve finansal alanlarda uzman kişiler sayesinde güvenilir ve kaliteli hizmet verme iddiasını taşıyoruz.

Sağlam altyapı, doğru uygulama ve afete hazır binalar

Planlı, doğru ve kazançlı gayrimenkul yatırımı

Uyuşmazlıkları önleyen, adil ve güvenceli süreçler

YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Şükrü ERSOY

Başta yapısal jeoloji ve tektonik hareketler olmak üzere deprem, sel, tsunami, heyelan ve iklim krizi gibi çok geniş yelpazede akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Edinburgh Üniversitesi, Frei Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli uluslararası kurumlarda dersler verdi. Endonezya, Türkmenistan ve Irak gibi ülkelerde çeşitli saha çalışmalarına katılarak uluslararası camiada tecrübelerini paylaştı.

Jeoloji ve Doğal Afetler Alanında Uzman Kişi

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un çalışma alanları arasında jeoloji mühendisliği, genel jeoloji, tektonik (paleotektonik, neotektonik, sismotektonik), jeoloji, temel bilimler bulunmaktadır. Ayrıca, doğa bilimleri, jeoloji, afetler, kıyı jeolojisi, jeomitoloji, jeoturizm ve sosyal duyarlılık gibi geniş bir yelpazede araştırmalar yapmaktadır. Popüler bilim yazıları kapsamında gazete ve dergilerde de düzenli olarak yazılar kaleme almaktadır.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un araştırmaları ve bilimsel katkıları, jeoloji alanında önemli bir iz bırakmış ve onu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanı haline getirmiştir.

Değerse ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile Akademik Temelli İş Birliği

Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlarının yanı sıra popüler bilim sayfalarında da toplumu deprem konusunda aydınlatan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Değerse uzmanlarının deprem konusunda ve afet farkındalığı konusunda eğitimlerine odaklanıyor. Çeşitli webinar, konuşmalar ve alanında bilgilendirici yazılarla Değerse Platformu’muza aktif katkı veriyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Kimdir?

Şükrü Ersoy, 1958 yılında Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına başladığı İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine büyük bir adım atan Ersoy, 1989 yılında jeoloji alanında doktorasını tamamladı. Akademik başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 1993 yılında doçent unvanını aldı ve son olarak 2001 yılında profesör unvanını kazandı.

Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Ersoy, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Uzun yıllar süren akademik birikimi ve bilimsel çalışmaları ile tanınan Şükrü Ersoy’un çok sayıda uluslararası ve ulusal düzeyde yayını bulunmaktadır.

İÜ İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Ali Hepşen

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Finans Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul finansmanı konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Üç kitap ve birçok ulusal ve uluslararası makaleye imza atmış olan Hepşen, 2018 yılında profesör ünvanını aldı. Değerse, danışanlarına planlı, doğru ve kazançlı gayrimenkul yatırımı hizmeti için Hepşen’in akademik bilgilerinden faydalanıyor.

Gayrimenkul Finansmanı Alanında Çalışan Bir İsim

Akademik dünyaya olan katkıları, fiziki ve dijital medyada gayrimenkul finansmanı alanındaki katkılarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul finansmanının bireysel ve kurumsal olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiği, finansal riskler ve öngörüler alanında uzmanlaşmış bir isimdir. Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul finansmanı ve kullanımı hakkında Değerse platformumuzla yakın iş birliği içerisinde çalışıyor.

Prof. Dr. Ali Hepşen’in Değerse’ye Katkıları

Değerse için önemli bir isim olan Prof. Dr. Ali Hepşen, özellikle akademik alandaki yetkinliği ile ekibimizin sürekli gelişimine öncülük etmektedir. Hepşen’in mesleki ve farkındalık anlamında çeşitli oluşumlarda aktif rol alması, Değerse’nin vizyon ve misyonuyla örtüşmektedir. Dijital platformlardaki etkin rolü, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarındaki aktif rolleri, webinar ve seminer gibi etkinlikleri daha geniş kitlelere Değerse kültürünü ulaştırmamızı sağlıyor. Ayrıca, güncel konularda yazıları ile Değerse’nin web sitesine katkı sağlayarak sektörel bilgi paylaşımına da destek oluyor.

Prof. Dr. Ali Hepşen Kimdir?

1978 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğan, lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin finans yüksek lisans programına devam etti ve 2004 yılında mezun olarak finans uzmanı unvanı almaya hak kazandı. Yüksek lisans tezini ise “Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması” başlığıyla sunmuştur. Hepşen, Doktora çalışmasını 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı ve “Gayrimenkul Piyasalarının Finansal Krizler Üzerindeki Olası Etkileri ve Türkiye’de Gayrimenkul Fiyat Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi” teziyle doktor unvanını aldı.

İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda 2002 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Hepşen, uzmanlık alanı olan gayrimenkul finansmanı üzerine üç kitap yazdı ve birçok ulusal ve uluslararası makale yayımladı. 2012 yılında finans alanında doçentlik unvanını elde eden Hepşen, 2018 yılında profesörlük unvanına hak kazandı. Günümüzde İstanbul Üniversitesi Finans Anabilim Dalı’nda görevini sürdürüyor.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Harun BAYTEKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Profesör olarak görev yapan Prof. Dr. Harun Baytekin, özellikle yetiştiricilik ve tarım ürünleri alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde çeşitli dergilerde, kitap ve kitap bölümlerinde yayınlanmış araştırmalarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Araçları programına göre çalışmalarını sürdüren Baytekin, özellikle GAP, Çanakkale ve Çukurova bölgesinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

prof harun baytekin kimdir

Tarla Bitkileri , Hayvan Besleme konularında Uzman Bir Akademisyen

Prof. Dr. Harun Baytekin, çiftçilik ve amatör olarak Arıcılık yapmaktadır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Sistemleri, Kırsal Kalkınma, Organik Tarım, Tıbbi Bitkiler, Arıcılık, Yeşil Enerji alanlarında AB projelerinde görev alıyor.

Prof. Dr. Harun Baytekin’in Değerse’ye Katkıları Neler?

Prof. Dr. Harun Baytekin’in Değerse’ye katkıları çok yönlü bir zeminde ilerliyor. Değerse’nin yatırım yapacağı bölgelere uygun tarım ürünlerinin belirlenmesi, toprak analizi, tarımsal uygulama ve teknikleri gibi yetiştiriciliğin bilimsel metotlarla sürdürülmesine katkı sağlıyor. Bu iş birliği yetiştiricilik ve tarımsal uygulamalarımızı geliştirirken, bölgenin doğal yaşamıyla uyumlu, ekolojik yaşam ve dengeyi destekleyen yaklaşımları esas alıyoruz. Bu sayede tarımsal faaliyetlerimizi sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde yürütme amacımıza daha da yaklaşıyoruz.

Yetiştiricilik ve tarımsal üretimin bir parçası olan pazar taleplerini belirlemek, ürünlerin satışı ve Değerse’nin pazar payının artırılması konularında da iş birliği yapılıyor. Projelendirme aşamasında yerel halk ve bölge temsilcileriyle iletişime geçilmesi ve fizibilite çalışmalarında da Değerse’ye danışmanlık hizmeti veriyor.

Prof. Dr. Harun Baytekin Kimdir?

Lisans, yüksek lisans ve Doktora eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri alanında tamamlayan Prof. Dr. Harun Baytekin, 1999 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yapıyor. Baytekin’in ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda çalışması bulunuyor. Aynı zamanda yerel bir gazeteye günlük köşe yazısı yazıyor ve Köytv ile AGROTV de Tarımda Başarı Akademi programlarını sürdürerek çiftçi sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.

prof kemal çelik kimdir

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Kemal Çelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde görev yapan Prof. Dr. Kemal ÇELİK, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Özel sektördeki deneyimlerinden sonra akademik çalışmalarına ağırlık veren Çelik, hayvan besleme, yem ürünleri ve hayvansal ürünler alanında ulusal ve uluslararası pek çok çalışmayı yürütüyor.

Prof. Dr. Kemal Çelik Tarımsal Bilimler, Zootekni ve Yemler Konusunda Çalışmalar Yapıyor

Prof. Dr. Kemal Çelik, tarımsal bilimler alanında kapsamlı uzmanlığıyla özellikle zootekni ve hayvan besleme konularına odaklanmış bir akademisyendir. Yıllar boyunca yaptığı araştırmalarıyla hayvancılık sektörünün verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerinde önemli çalışmaları bulunuyor. Özellikle hayvan besleme teknolojileri ve yemlerin formülasyonu konularında çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, tarımsal üretim, yetiştiricilik ve hayvan yemleri üretimi alanında yenilikçi çözümler geliştirmekte ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmaktadır.

Prof. Dr. Kemal Çelik’in Değerse’ye Katkıları

Prof. Dr. Kemal Çelik ile iş birliğimiz, özellikle Tarımsal toksikoloji kapsamında toprak ve besin kaynaklı toksinler, ağır metal kirlilikleri , insan ve hayvan sağlığında pestisid ve ağır metallerden korunma yolları , tarımsal ürünlerin doğal yollarla işlenme ve korunma yöntemleri , tarımsal ürünlerde kontaminasyonların önlenmesi alanlarında eğitim ve uygulama alanlarında kapsamlı bir destek sunmaktadır.

Prof. Dr. Kemal Çelik, sağlıklı beslenme ve beslenme toksikolojisi alanlarında uzmanlığıyla ön plana çıkmakta olup aynı zamanda ürün yetiştirme süreçlerinde ağır metal ve pestisidlerden arındırılmış ürün eldesinde bilimsel katkılar sağlarken aynı zamanda verimliliği artıracak yöntemler konusuda da büyük destekler sunmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretim alanında işlev gösteren yetiştiriciler ve bilgi talebinde bulunan danışanlarımız için arazinin toprak yapısına ve habitata uygun yöntemler ve bilimsel uygulamalar konusunda kendisinden danışmanlık alıyoruz.

Böylece bölgenin doğal yaşamıyla uyumlu, ekolojik yaşamı destekleyen tarımsal uygulamaları esas alıyoruz. Bu iş birliği sayesinde, elde edilecek ürünlerde kimyasal kalıntı risklerini doğal ve rasyonel ilaçlama ve diğer tarımsal uygulamalar azaltıp iyileştirirken, işletme stratejilerimizi akademik bakış açısıyla güçlendiriyoruz.

Prof. Dr. Kemal Çelik Kimdir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ nde görev yapan Prof. Dr. Kemal Çelik, Beslenme Fizyolojisi, Beslenme Toksikoloji , Rasyon hazırlama ve Yemler alanında uzmandır. Benzer alanda 5 yıllık bir özel sektör deneyiminden sonra, akademik çalışmalarına ağırlık veren Çelik, tarım ve toplum sağlığı , geleneksel ve tamamlayıcı sağlık uygulamaları alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası pek çok çalışmayı yürütüyor. Özellikle Avrupa Birliği projeleri kapsamında 50 “den fazla projede yürütücü ve ortak olarak deneyim sahibi olan Dr. Çelik Almanya, Danimarka, Macaristan, İsrail, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Fransa , İngiltere ile Tarım, Sağlık ve Çevre konulu çok sayıda projeyi koordine etmiştir.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı

Av. Ali Güvenç KİRAZ

Av. Ali Güvenç Kiraz, Türkiye’nin gayrimenkul hukuku sahasında öncü bir uzman olarak öne çıkıyor. Önceki dönemlerde Gayrimenkul Hukuku Derneği başkanlığı yapan Kiraz, akademik çalışmalarıyla da öne çıkıyor. “Türkiye’de Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım Modelleri” adlı kapsamlı çalışmasıyla bilinen Kiraz, Değerse Platformu ile iş birliği yaparak sözleşme yönetimi ve uyuşmazlık çözümü konularında danışanlarımıza kapsamlı bir hukuki destek sunuyor.

Gayrimenkul Hukuku’nun Duayen İsmi

Av. Ali Güvenç Kiraz, Türkiye’nin gayrimenkul hukuku alanında iz bırakan önemli isimlerden biridir. Gayrimenkul Hukuku’ndaki yetkinliğiyle yerli ve yabancı gayrimenkul sahiplerine ve yatırımcılarına rehberlik etmektedir. Av. Ali Güvenç Kiraz’ın etkileyici kariyeri ve sivil toplum kuruluşlarındaki etkin rolü, onu Türkiye’nin gayrimenkul ve şehir planlaması alanında önde gelen bir figür haline getirmiştir.

Ali Güvenç Kiraz ile Sözleşme Yönetimi ve Uyuşmazlıklar Çözümü

Av. Ali Güvenç Kiraz, sözleşme süreçleri ve uyuşmazlık çözümü gibi alanlarda yetkinliklere sahiptir. Sözleşme süreçleri konusunda, Kiraz’ın derin bilgi birikimi ve deneyimi, danışanlarımıza hukuki açıdan güçlü ve sürdürülebilir sözleşmeler oluşturmalarında yardımcı oluyoruz. Sözleşmelerin titizlikle incelenmesi, taraflar arasındaki hak ve sorumlulukların netleştirilmesi, risklerin azaltılması konularında Kiraz’ın uzmanlığı, iş birliklerimiz için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

Uyuşmazlık çözümü için Av. Ali Güvenç Kiraz’ın yetkinliği, hukuki anlaşmazlıkların çözümünde stratejik bir yaklaşım benimsememizi sağlıyor. Hukuki süreçlerde yasalardan doğan uyuşmazlıklar, yasalardaki çelişki ve açıkları saptayarak etkili bir şekilde yönetme ve danışanlarımıza alternatif çözüm yolları sunma konusunda katkılar veriyor.

Değerse Platformu’muz, Av. Ali Güvenç Kiraz ile güçlü bir iş birliği yaparak sözleşme, satış ve uyuşmazlık konularında maddi ve manevi hak kayıplarını en aza indirerek danışanlarına kesintisiz bir güvence sunuyor. İşte bu nedenle Değerse, hukuki süreçlerde karşılaşılabilecek her türlü zorluğun üstesinden gelmek için Av. Ali Güvenç Kiraz’ın deneyim ve uzmanlığından yararlanıyor.

Gayrimenkul Hukuku ve ve Sivil Toplumda Etkin Bir İsim

Av.Ali Güvenç Kiraz, Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı olarak görev aldı. SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) Yönetim Kurulu üyesi, GYİAD (Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi, Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) üyesi ve 1905 GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi olarak da sivil toplum kuruluşlarına önemli katkılarda bulunmaktadır. Aynı zamanda Kadıköy Kent Platformu Başkanlığı gibi sorumluluklar üstlenerek şehir planlaması ve kentsel gelişim konularında da etkin rol oynamaktadır.

Ali Güvenç Kiraz Kimdir?

1976 yılında İstanbul’da doğan Ali Güvenç Kiraz, 1999 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukatlık mesleğine adım atmıştır. Uzmanlık alanı olan Gayrimenkul Hukuku’nda sağladığı değerli katkılarla tanınan Ali Güvenç Kiraz, sektördeki deneyimi ve bilgi birikimi ile öne çıkmaktadır.

Ali Güvenç Kiraz, AGK Hukuk Bürosu’nun kurucusu olarak görev yapmıştır.. Önceki yıllarda ise Okan Üniversitesi’nde yüksek lisans programında ve İstinye Üniversitesi lisans programında öğretim görevlisi olarak görev aldı . Kendisi tarafından kaleme alınan “İşimiz Gayrimenkul”, “A’dan Z’ye Kentsel Dönüşüm”, “A’dan Z’ye Gayrimenkul Hukuku” adlı kitaplar sektörde referans olarak kabul edilmektedir.

İTÜ İnşaat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Afet Yönetimi Enstitüsü’nde ve İnşaat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev alıyor. Doktora eğitiminden sonra Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde sönümleyiciler ve izolatörler konusundaki çalışmalarını sürdürdü. Şu anda, uluslararası iş birlikleriyle depreme karşı yenilikçi güçlendirme yöntemleri ve sismik izolasyon konularında deneysel ve sayısal araştırma projelerini yönetiyor.

Türkiye’de Güvenli Yapı ve Afet Dirençliliği Konularında Uzman Kişi

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü, Türkiye’de depreme karşı çalışmalar yürüten akademisyenler yetiştirmek amacıyla kuruldu. Bu kurumda aktif görev alan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, Betonarme Yapılar ve Depreme Karşı Güvenli Yapı Tasarımı konularında lisans ve lisansüstü dersler vermesinin yanında kişi ve kurumlara deprem dirençliliği, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve ileri yapı teknolojileri konularında sunduğu danışmanlık hizmetiyle deprem ülkesi olan Türkiye’de ses getiren çalışmalara imza atıyor. Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği yaparak deprem izolatörleri ve önleyici tedbirler konusunda Türkiye’de çalışmalar yapan nadir kişilerden.

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü ve Değerse Güvenli Yapılar için Buluşuyor

degerse.com, güvenli yapıların tasarımında öncü bir isimle işbirliği yaparak, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, Depreme Karşı Güvenli Yapıların Tasarımı alanındaki uzmanlığıyla, Değerse’nin misyonunu benimsemekte ve gayrimenkul sektörünün gelişiminde güvenli yapıların inşa edilmesine katkı sağlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Sütçü, doğal afetlerin potansiyel etkilerinin bilincinde olarak, projelerine bilimsel temele dayalı çözümler entegre etmekte ve bu sayede güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına öncülük etmektedir. Ayrıca, ekiplerin uzmanlaşması için eğitim programlarının geliştirilmesine odaklanarak, sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmakta ve bu sayede güvenli yapı standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Afet Yönetimi Enstitüsü ve İnşaat Fakültesi, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirme, zararlardan korunma ve toplumu afetlere hazırlama hedefi doğrultusunda araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Bu çerçevede, kurumlar arası iş birliğiyle afet risklerini azaltmayı amaçlayan etkili stratejiler geliştirir.

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü Kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü ve İnşaat Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevini sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, Betonarme Yapılar ve Sönümleyicilerle Depreme Karşı Güvenli Yapı Tasarımı alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, Yapı Mühendisliği yüksek lisans eğitimini ise İTÜ’de tamamladıktan sonra, Japonya’da bulunan Tohoku Üniversitesi’nde “İleri Yapı Teknolojileri ile Depreme Dayanıklı Tasarım: Sönümleyici Tasarımı” konulu doktora çalışmasını başarıyla tamamlamıştır. Ardından Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde davetli öğretim üyesi olarak sönümleyiciler ve izolatörler konusundaki araştırmalarına devam etmiştir. Şu anda, depreme karşı yenilikçi güçlendirme yöntemleri ve deprem yalıtımı (sismik izolasyon) konularında uluslararası iş birlikleriyle yürütülen deneysel ve sayısal araştırma projelerini yönetmektedir.

Tapu Alanında Uzman

Av. Afşin Hatipoğlu

Av. Afşin Hatipoğlu, 1980 yılında Bafra’da doğmuş ve eğitim hayatına babasının görevi nedeniyle farklı şehirlerde devam etmiştir. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Hatipoğlu, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci bir lisans eğitimi almıştır. Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisansını Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yaptıktan sonra iş hayatına 2007 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Tapu Memuru olarak başlamıştır.

Av. Afşin Hatipoğlu, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki farklı lisans eğitimi aldı. 2007 yılından itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde çalıştı. Televizyonda bir ilk olan “Taşınmaz Hukuku” adlı programı sundu. Şu an Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı olarak görev yapmakta ve BAU Gayrimenkul Akademisi’nin koordinatörlüğünü üstlenmektedir.

Av. Afşin Hatipoğlu 2007 yılından 2017 yılına kadar sırasıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde tapu memuru, Maliye Bakanlığı’nda milli emlak memuru ve tekrar Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde uzman müfettiş olarak çalışmış değerli bir hukukçudur. Gayrimenkul hukuku alanında tapu ve mülkiyet sorunlarının çözümü ve imara uygunluk gibi konularda Değerse Platformu’muza çeşitli katkılar sağlıyor.

Tapu Hukuku Konusunda Uzmanlığıyla Biliniyor

Eğitimci ve akademik yönü de oldukça güçlü olan Av. Afşin Hatipoğlu, Değerse uzman ekibimize tapu konusunda hukuki eğitimler, danışanlarımız ve sektör temsilcilerini bilgilendirmeye yönelik webinar ve çeşitli programlar düzenliyor. Türk televizyon tarihinde ilk kez hazırladığı “Taşınmaz Hukuku” adlı programla bu konuda tüm kesimler tarafından ilgiyle takip edildi.

Av. Afşin Hatipoğlu Kimdir?

Av. Afşin Hatipoğlu, 1980 yılında Bafra’da doğmuş ve eğitim hayatına babasının görevi nedeniyle farklı şehirlerde devam etmiştir. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlayan Hatipoğlu, ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci bir lisans eğitimi almıştır. Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisansını Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yaptıktan sonra iş hayatına 2007 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Tapu Memuru olarak başlamıştır.

Daha sonra Maliye Bakanlığı’nda Milli Emlak Memuru olarak görev yapmış ve ardından Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Bölge Müfettişliği görevine atanmıştır. Uzman yardımcısı olarak çalışırken yazdığı tezi ile “Tapu Kadastro Uzmanı” unvanını elde etmiştir. 2017 yılında memurluktan istifa edip serbest avukatlık yapmaya başlamış, aynı zamanda KRT TV’de Türkiye’de ilk olan “Taşınmaz Hukuku” isimli TV programını sunmuştur. Av. Afşin Hatipoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Gayrimenkul Akademisi’ni kurarak koordinatörlüğünü yürütmenin yanında daha önce başkanvekili olduğu Gayrimenkul Hukuku Derneği’nin (GHD) 2023 yılından itibaren başkanlığını yürütmektedir.