“Bilimsel Bakış Açısıyla Yenilikçi Çözümler”

Alanında Öncü
UZMAN PAYDAŞLARIMIZ
Hizmetlerimize Değer Katıyor

Başarı yolculuğumuzda bize rehberlik eden ve katkılarıyla işimize değer katan uzman paydaşlarımızı tanımaya hazır mısınız? Hukuk, teknik ve finansal alanlarda uzman kişiler sayesinde güvenilir ve kaliteli hizmet verme iddiasını taşıyoruz.

Sağlam altyapı, doğru uygulama ve afete hazır binalar

Planlı, doğru ve kazançlı gayrimenkul yatırımı

Uyuşmazlıkları önleyen, adil ve güvenceli süreçler

YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Şükrü ERSOY

Başta yapısal jeoloji ve tektonik hareketler olmak üzere deprem, sel, tsunami, heyelan ve iklim krizi gibi çok geniş yelpazede akademik çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Edinburgh Üniversitesi, Frei Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli uluslararası kurumlarda dersler verdi. Endonezya, Türkmenistan ve Irak gibi ülkelerde çeşitli saha çalışmalarına katılarak uluslararası camiada tecrübelerini paylaştı.

Jeoloji ve Doğal Afetler Alanında Uzman Kişi

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un çalışma alanları arasında jeoloji mühendisliği, genel jeoloji, tektonik (paleotektonik, neotektonik, sismotektonik), jeoloji, temel bilimler bulunmaktadır. Ayrıca, doğa bilimleri, jeoloji, afetler, kıyı jeolojisi, jeomitoloji, jeoturizm ve sosyal duyarlılık gibi geniş bir yelpazede araştırmalar yapmaktadır. Popüler bilim yazıları kapsamında gazete ve dergilerde de düzenli olarak yazılar kaleme almaktadır.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy’un araştırmaları ve bilimsel katkıları, jeoloji alanında önemli bir iz bırakmış ve onu ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanı haline getirmiştir.

Değerse ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile Akademik Temelli İş Birliği

Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlarının yanı sıra popüler bilim sayfalarında da toplumu deprem konusunda aydınlatan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Değerse uzmanlarının deprem konusunda ve afet farkındalığı konusunda eğitimlerine odaklanıyor. Çeşitli webinar, konuşmalar ve alanında bilgilendirici yazılarla Değerse Platformu’muza aktif katkı veriyor.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Kimdir?

Şükrü Ersoy, 1958 yılında Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına başladığı İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine büyük bir adım atan Ersoy, 1989 yılında jeoloji alanında doktorasını tamamladı. Akademik başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 1993 yılında doçent unvanını aldı ve son olarak 2001 yılında profesör unvanını kazandı.

Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Ersoy, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanlığı’nı sürdürmektedir. Uzun yıllar süren akademik birikimi ve bilimsel çalışmaları ile tanınan Şükrü Ersoy’un çok sayıda uluslararası ve ulusal düzeyde yayını bulunmaktadır.

İÜ İşletme Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Ali Hepşen

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Finans Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul finansmanı konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Üç kitap ve birçok ulusal ve uluslararası makaleye imza atmış olan Hepşen, 2018 yılında profesör ünvanını aldı. Değerse, danışanlarına planlı, doğru ve kazançlı gayrimenkul yatırımı hizmeti için Hepşen’in akademik bilgilerinden faydalanıyor.

Gayrimenkul Finansmanı Alanında Çalışan Bir İsim

Akademik dünyaya olan katkıları, fiziki ve dijital medyada gayrimenkul finansmanı alanındaki katkılarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul finansmanının bireysel ve kurumsal olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiği, finansal riskler ve öngörüler alanında uzmanlaşmış bir isimdir. Prof. Dr. Ali Hepşen, gayrimenkul finansmanı ve kullanımı hakkında Değerse platformumuzla yakın iş birliği içerisinde çalışıyor.

Prof. Dr. Ali Hepşen’in Değerse’ye Katkıları

Değerse için önemli bir isim olan Prof. Dr. Ali Hepşen, özellikle akademik alandaki yetkinliği ile ekibimizin sürekli gelişimine öncülük etmektedir. Hepşen’in mesleki ve farkındalık anlamında çeşitli oluşumlarda aktif rol alması, Değerse’nin vizyon ve misyonuyla örtüşmektedir. Dijital platformlardaki etkin rolü, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarındaki aktif rolleri, webinar ve seminer gibi etkinlikleri daha geniş kitlelere Değerse kültürünü ulaştırmamızı sağlıyor. Ayrıca, güncel konularda yazıları ile Değerse’nin web sitesine katkı sağlayarak sektörel bilgi paylaşımına da destek oluyor.

Prof. Dr. Ali Hepşen Kimdir?

1978 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğan, lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Prof. Dr. Ali Hepşen, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin finans yüksek lisans programına devam etti ve 2004 yılında mezun olarak finans uzmanı unvanı almaya hak kazandı. Yüksek lisans tezini ise “Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması” başlığıyla sunmuştur. Hepşen, Doktora çalışmasını 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı ve “Gayrimenkul Piyasalarının Finansal Krizler Üzerindeki Olası Etkileri ve Türkiye’de Gayrimenkul Fiyat Endeksinin Oluşturulmasına Yönelik Bir Model Önerisi” teziyle doktor unvanını aldı.

İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda 2002 yılında göreve başlayan Prof. Dr. Ali Hepşen, uzmanlık alanı olan gayrimenkul finansmanı üzerine üç kitap yazdı ve birçok ulusal ve uluslararası makale yayımladı. 2012 yılında finans alanında doçentlik unvanını elde eden Hepşen, 2018 yılında profesörlük unvanına hak kazandı. Günümüzde İstanbul Üniversitesi Finans Anabilim Dalı’nda görevini sürdürüyor.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Harun BAYTEKİN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Profesör olarak görev yapan Prof. Dr. Harun Baytekin, özellikle yetiştiricilik ve tarım ürünleri alanında uzmanlaşmış bir akademisyendir. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde çeşitli dergilerde, kitap ve kitap bölümlerinde yayınlanmış araştırmalarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Araçları programına göre çalışmalarını sürdüren Baytekin, özellikle GAP, Çanakkale ve Çukurova bölgesinde yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

prof harun baytekin kimdir

Tarla Bitkileri , Hayvan Besleme konularında Uzman Bir Akademisyen

Prof. Dr. Harun Baytekin, çiftçilik ve amatör olarak Arıcılık yapmaktadır. Bitkisel ve Hayvansal Üretim Sistemleri, Kırsal Kalkınma, Organik Tarım, Tıbbi Bitkiler, Arıcılık, Yeşil Enerji alanlarında AB projelerinde görev alıyor.

Prof. Dr. Harun Baytekin’in Değerse’ye Katkıları Neler?

Prof. Dr. Harun Baytekin’in Değerse’ye katkıları çok yönlü bir zeminde ilerliyor. Değerse’nin yatırım yapacağı bölgelere uygun tarım ürünlerinin belirlenmesi, toprak analizi, tarımsal uygulama ve teknikleri gibi yetiştiriciliğin bilimsel metotlarla sürdürülmesine katkı sağlıyor. Bu iş birliği yetiştiricilik ve tarımsal uygulamalarımızı geliştirirken, bölgenin doğal yaşamıyla uyumlu, ekolojik yaşam ve dengeyi destekleyen yaklaşımları esas alıyoruz. Bu sayede tarımsal faaliyetlerimizi sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde yürütme amacımıza daha da yaklaşıyoruz.

Yetiştiricilik ve tarımsal üretimin bir parçası olan pazar taleplerini belirlemek, ürünlerin satışı ve Değerse’nin pazar payının artırılması konularında da iş birliği yapılıyor. Projelendirme aşamasında yerel halk ve bölge temsilcileriyle iletişime geçilmesi ve fizibilite çalışmalarında da Değerse’ye danışmanlık hizmeti veriyor.

Prof. Dr. Harun Baytekin Kimdir?

Lisans, yüksek lisans ve Doktora eğitimini Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri alanında tamamlayan Prof. Dr. Harun Baytekin, 1999 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yapıyor. Baytekin’in ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda çalışması bulunuyor. Aynı zamanda yerel bir gazeteye günlük köşe yazısı yazıyor ve Köytv ile AGROTV de Tarımda Başarı Akademi programlarını sürdürerek çiftçi sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyor.

prof kemal çelik kimdir

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Kemal Çelik

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde görev yapan Prof. Dr. Kemal ÇELİK, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Özel sektördeki deneyimlerinden sonra akademik çalışmalarına ağırlık veren Çelik, hayvan besleme, yem ürünleri ve hayvansal ürünler alanında ulusal ve uluslararası pek çok çalışmayı yürütüyor.

Prof. Dr. Kemal Çelik Tarımsal Bilimler, Zootekni ve Yemler Konusunda Çalışmalar Yapıyor

Prof. Dr. Kemal Çelik, tarımsal bilimler alanında kapsamlı uzmanlığıyla özellikle zootekni ve hayvan besleme konularına odaklanmış bir akademisyendir. Yıllar boyunca yaptığı araştırmalarıyla hayvancılık sektörünün verimliliği ve sürdürülebilirliği üzerinde önemli çalışmaları bulunuyor. Özellikle hayvan besleme teknolojileri ve yemlerin formülasyonu konularında çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, tarımsal üretim, yetiştiricilik ve hayvan yemleri üretimi alanında yenilikçi çözümler geliştirmekte ve bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmaktadır.

Prof. Dr. Kemal Çelik’in Değerse’ye Katkıları

Prof. Dr. Kemal Çelik ile iş birliğimiz, özellikle Tarımsal toksikoloji kapsamında toprak ve besin kaynaklı toksinler, ağır metal kirlilikleri , insan ve hayvan sağlığında pestisid ve ağır metallerden korunma yolları , tarımsal ürünlerin doğal yollarla işlenme ve korunma yöntemleri , tarımsal ürünlerde kontaminasyonların önlenmesi alanlarında eğitim ve uygulama alanlarında kapsamlı bir destek sunmaktadır.

Prof. Dr. Kemal Çelik, sağlıklı beslenme ve beslenme toksikolojisi alanlarında uzmanlığıyla ön plana çıkmakta olup aynı zamanda ürün yetiştirme süreçlerinde ağır metal ve pestisidlerden arındırılmış ürün eldesinde bilimsel katkılar sağlarken aynı zamanda verimliliği artıracak yöntemler konusuda da büyük destekler sunmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretim alanında işlev gösteren yetiştiriciler ve bilgi talebinde bulunan danışanlarımız için arazinin toprak yapısına ve habitata uygun yöntemler ve bilimsel uygulamalar konusunda kendisinden danışmanlık alıyoruz.

Böylece bölgenin doğal yaşamıyla uyumlu, ekolojik yaşamı destekleyen tarımsal uygulamaları esas alıyoruz. Bu iş birliği sayesinde, elde edilecek ürünlerde kimyasal kalıntı risklerini doğal ve rasyonel ilaçlama ve diğer tarımsal uygulamalar azaltıp iyileştirirken, işletme stratejilerimizi akademik bakış açısıyla güçlendiriyoruz.

Prof. Dr. Kemal Çelik Kimdir?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ nde görev yapan Prof. Dr. Kemal Çelik, Beslenme Fizyolojisi, Beslenme Toksikoloji , Rasyon hazırlama ve Yemler alanında uzmandır. Benzer alanda 5 yıllık bir özel sektör deneyiminden sonra, akademik çalışmalarına ağırlık veren Çelik, tarım ve toplum sağlığı , geleneksel ve tamamlayıcı sağlık uygulamaları alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası pek çok çalışmayı yürütüyor. Özellikle Avrupa Birliği projeleri kapsamında 50 “den fazla projede yürütücü ve ortak olarak deneyim sahibi olan Dr. Çelik Almanya, Danimarka, Macaristan, İsrail, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Fransa , İngiltere ile Tarım, Sağlık ve Çevre konulu çok sayıda projeyi koordine etmiştir.