Teknoloji ve günlük yaşam olanakları hızla gelişirken, insanların şehir hayatından doğaya, yani köklerine dönme arzusu da giderek artıyor. Doğanın bir parçası olan insanın, doğadan izole yaşaması mümkün değildir.

Tüm hizmet alanlarımızda doğadan aldığımız ilhamla, doğaya uyumlu ve doğaya katkı sunan projelerle insan ve doğayı tekrar bütünleştirmek ve bu bağı sürdürülebilir duruma getirmeye çalışıyoruz.

Karasal ekosistemi koruma, geliştirme ve sürdürülebilir kullanımına yönelik projelerle ulusal ekonomi ve istihdama katkı sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. “Tarım ve İnsan” fotoğraf yarışmalarında ödül sponsorluğuyla destek sağlıyoruz.