BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

İçerisinde yaşadığımız dünyayı ortak değerimiz kabul ediyor, bireye ve topluma değer diyoruz. BM’nin kalkınma amaçlarından olan yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme , sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, iklim eylemi amaçlarına hizmetlerimizde direkt olarak yer veriyoruz.

bm-sürdürülebilir-kalkınma-amaçları
Değerse | Yoksulluğa Son | Sürdürebilir Kalkınma | Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

Yoksulluğa Son

Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek

Değerse | Açlığa Son | Sürdürebilir Kalkınma | Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

Açlığa Son

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

Değerse | Sağlık ve Kaliteli Yaşam | Sürdürebilir Kalkınma | Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına almak

Değerse | Nitelikli Eğitim | Sürdürebilir Kalkınma | Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

Nitelikli Eğitim

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek

Değerse | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | Sürdürebilir Kalkınma | Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek

Değerse | Temiz Su ve Sanitasyon | Sürdürebilir Kalkınma | Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

Temiz Su ve Sanitasyon

Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak

Değerse | Erişilebilir ve Temiz Enerji | Sürdürebilir Kalkınma | Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak

Değerse | İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | Sürdürebilir Kalkınma | İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek

Değerse | Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı | Sürdürebilir Kalkınma | Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek

Değerse | Eşitsizliklerin Azaltılması | Sürdürebilir Kalkınma | Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak

Eşitsizliklerin Azaltılması

Ülkeler içinde ve arasında eşitsizlikleri azaltmak

Değerse | Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar | Sürdürebilir Kalkınma | Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak

Değerse | Sorumlu Üretim ve Tüketim | Sürdürebilir Kalkınma | Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak

Değerse | İklim Eylemi | Sürdürebilir Kalkınma | İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

İklim Eylemi

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek

Değerse | Sudaki Yaşam | Sürdürebilir Kalkınma | Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak

Sudaki Yaşam

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak

Değerse | Karasal Yaşam | Sürdürebilir Kalkınma | Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek

Karasal Yaşam

Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek

Değerse | Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Sürdürebilir Kalkınma | Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak

Değerse | Amaçlar için Ortaklıklar | Sürdürebilir Kalkınma | Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak

Amaçlar için Ortaklıklar

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz