Portföy Satın Alım Değerlemesi

Proje Ortaklığı Değerlemesi

Yurtdışı Yatırımcı Portföy Satın Alım Değerlemesi

Yurtdışı Yatırımcılar Proje Ortaklığı Değerlemesi

Yurtdışı Proje Ortaklığı Değerlemesi

Portföy Satın Alım Değerlemesi

Çeşitli yapılarda gayrimenkullerin satın alınarak, farklı kullanım amaçları veya vade/kazanç pozitif eğrisi ile değer yaratılan hizmetlerdir.

Piyasa Rayici Altında Satın Alım

Yatırım kararı alınan portföy için daima belirli bir oranda piyasa rayiç fiyatı altında olması koşulu aranır.

Vade/Getiri Planlaması

Satın alınan portföyün vade boyunca piyasadaki değişimlere karşı pozitif getiri istikrarı planlanır.

Ek Değerleme Çarpanı Etkisi

Satın alınan gayrimenkul için getirilen proje dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Doyum Dönüşüm Politikası

Satın alınan portföyün yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Proje Ortaklığı Değerlemesi

Farklı ölçeklerdeki sermayelerin, kazanımları saptanmış proje veya faaliyetlerde kullanılmasını ifade eden hizmetlerdir.

Yüksek Getiri Projelendirme

Yüksek getiri oranı olan projeler saptanır ve proje ortaklığı için planlanır.

Sermaye/ Potansiyel Oranı Yükseltme

Ortaklık kapsamında sermayeler bir araya getirilerek kazanım oranı kişi başına yüksek sermaye oranında katkı sağlar.

Erken Dönüşüm Politikası

Ortaklığın devamı esnasında , ortaklık payının devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Varlık Dönüşüm Politikası

Ortaklık ile elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yurtdışı Yatırımcı Portföy Satın Alım Değerlemesi

Portföy satın alım hizmetlerinin yurtdışında yaşayan yatırımcılara yönelik sağlanmasını ifade eden hizmetlerimizdir.

Piyasa Rayici Altında Satın Alım

Yatırım kararı alınan portföy için daima belirli bir oranda piyasa rayiç fiyatı altında olması koşulu aranır.

Vade/ Getiri Planlaması

Satın alınan portföyün vade boyunca piyasadaki değişimlere karşı pozitif getiri istikrarı planlanır.

Ek Değerleme Çarpanı Etkisi

Satın alınan gayrimenkul için getirilen proje dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Doyum Dönüşüm Politikası

Satın alınan portföyün yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yurtdışı Yatırımcılar Proje Ortaklığı Değerlemesi

Proje ortaklığı hizmetlerinin yurtdışında yaşayan yatırımcılara yönelik verilmesi ve stratejilendirilmesidir.

Yüksek Getiri Projelendirme

Yüksek getiri oranı olan projeler saptanır ve proje ortaklığı için planlanır.

Sermaye/ Potansiyel Oranı Yükseltme

Ortaklık kapsamında sermayeler bir araya getirilerek kazanım oranı kişi başına yüksek sermaye oranında katkı sağlar.

Erken Dönüşüm Politikası

Ortaklığın devamı esnasında , ortaklık payının devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Varlık Dönüşüm Politikası

Ortaklık ile elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yurtdışı Proje Ortaklığı Değerlemesi

Genel proje ortaklıklarının yurtdışında projelendirilmesini ifade eden hizmetimizdir.

Yüksek Potansiyelli Bölge Yatırımı

Güncel olarak yurtdışında yüksek kazanım potansiyeli olan alanlar proje ortaklığı için planlanır.

Sermaye/ Potansiyel Oranı Yükseltme

Ortaklık kapsamında sermayeler bir araya getirilerek kazanım oranı kişi başına yüksek sermaye oranında katkı sağlar.

Yüksek Getiri Projelendirme

Sermaye yurtdışındaki proje ortaklıklarında yüksek getiri oranına göre atanır.

Varlık Dönüşüm Politikası

Ortaklık ile elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Süreç

 • 1

  Talep

 • 2

  Ön görüşme

 • 3

  Değerleme planlaması

 • 4

  Fırsat eşleştirmesi

 • 5

  Karar süreci

 • 6

  Sözleşmeler süreci

 • 7

  Ödeme planlaması

 • 8

  Tapu veya noter süreci

 • 9

  Değerleme raporlarının oluşturulması

 • 10

  Ek değerleme planlaması

Sermaye Değerleme Analizi

Sermaye: ₺0

Vade Kazanımı: ₺0

Ek Değerleme Kârı: ₺0

Ortaklık Sermaye Etkisi Kârı: ₺0

Maliyet Kazanımı Kârı: ₺0

Erken Dönüşüm Değerlemesi Kârı: ₺0

Brüt Kazanç:

₺0

Değerleme Formumuzu Doldurun, Sizinle İletişime Geçelim

Taleplerinize özel, ek değerler yaratarak, sizler için optimum faydayı gözeten, tüm süreçlerin sağlıklı yürümesini sağlayan sonuç alınabilirlik garantisi sunduğumuz hizmet tiplerimizden faydalanmak için bize ulaşın.