Ekolojik Yaşam Alanları Değerlemesi

Yetiştiricilik Değerlemesi

Yetiştiricilik Buluşturma Değerlemeleri

Yetiştiricilik Uzmanlık ve Çözüm Değerlemeleri

Ekolojik Yaşam Alanları Değerlemesi

Kent yaşamından uzaklaşılarak veya hayal edilen ekolojik koşularının bir arada olduğu yaşam konsept ve fırsatlarını sunan aynı zamanda değer ve kazanım yaratma imkanı sunan hizmetleri ifade etmektedir.

Değerleme Çarpanı Etkisi

İlgili ekolojik yaşamı veya yetiştiricilik alanları için oluşturulan proje dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Özgülenmiş Planlama

İlgili ekolojik yaşam alanı için bölgesine en elverişli özgülenmiş planlama ile kazanım oranı yükseltilir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili ekolojik yaşam alanı için değerleme süreçlerinde mali, teknik, hukuki uzmanlıklar ek kazanım ve tasarruflar yaratır.

Doyum Dönüşüm Politikası

Değerleme sonrası elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyeli doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yetiştiricilik Değerlemesi

Yetiştiricilik arazilerinin mahsul, yetiştiricilik faaliyetleri, gayrimenkul karlılıkları gibi çerçevelerden değer yaratılması üzerinden yürütülen hizmetlerdir . Ayrıca ihracat, ülke genelinde yetiştiriciliğin kalkınması, ürün verimliliği ve atıl alanların dönüştürülmesi yönleri de söz konusudur.

Özgülenmiş Planlama

İlgili yetiştiricilik alanı için bölgesine en elverişli özgülenmiş planlama ile kazanım ve süreklilik oranı yükseltilir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili yetiştiricilik alanı için değerleme süreçlerinde mali, teknik, hukuki uzmanlıklar ek kazanım ve tasarruflar yaratır.

İşletme Politikası

İlgili yetiştiricilik alanı için işletmeye uygun projelendirme ile alanın verimlilik devamlılığı, işletme geliri ve vade/ getiri istikrarı sağlanır.

Arz/Talep Politikası

İlgili yetiştiricilik alanının üretim arzına ilişkin talep planlamaları veya görüşmeleri organize edilerek kazanım reelize edilir.

Yetiştiricilik Buluşturma Değerlemeleri

Yetiştiricilik alanında faaliyet yürüten tarafların buluşturulduğu, uzmanlık katkılarının verildiği ve ek tasarruf/kazanım yaratılan hizmetler bütünüdür.

Yerindelik Kazanımı

Mevcut yetiştiricilik alanına ait bölgenin piyasa durumu ve alan özelindeki koşullar üzerinden planlanan buluşturmalar ile istikrar ve kaliteli değer imkanı yaratılır.

Özgüleme Çarpan Etkisi

İlgili yetiştiricilik alanı için bölgesine en elverişli özgülenmiş planlaması yapılarak alanın değeri ve kazanım oranı yükseltilir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili yetiştiricilik alanı için buluşturma süreçlerinde mali, teknik, hukuki uzmanlıklar ile mevcut ve potansiyel kazanımlar korunur.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile temsil edilen buluşturma süreci için sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.

Yetiştiricilik Arazileri Uzmanlık ve Çözüm Değerlemeleri

Yetiştiricilik arazileri ile alakalı tüm hizmet tiplerimizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda teknik, hukuki ve finansal uzmanlıklarımızca danışmanlık verdiğimiz hizmeti ifade eder.

Mali Kazanım

Yetiştiricilik arazilerine dair süreçlerde finansal uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Teknik Kazanım

Yetiştiricilik arazilerine dair süreçlerde teknik uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Hukuki Kazanım

Yetiştiricilik arazilerine dair süreçlerde hukuki uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile temsil edilen uzmanlık ve çözüm süreçleri için sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.

Süreç

 • 1

  Talep

 • 2

  Ön görüşme

 • 3

  Proje/gayrimenkul değerleme planlaması

 • 4

  Detay projelendirme/eşleştirme süreci

 • 5

  Yüklenici/Proje/İşletmeci eşleştirme süreci

 • 6

  Sözleşmeler süreci

 • 7

  Noter süreci

 • 8

  Proje planlama süreci

 • 9

  Değerleme raporlarının oluşturulması

 • 10

  Ek değerleme planlaması

Değerleme Formumuzu Doldurun, Sizinle İletişime Geçelim

Taleplerinize özel, ek değerler yaratarak, sizler için optimum faydayı gözeten, tüm süreçlerin sağlıklı yürümesini sağlayan sonuç alınabilirlik garantisi sunduğumuz hizmet tiplerimizden faydalanmak için bize ulaşın.