%25

Minimum Nitelikli Tasarruf Katkısı

%100

Vade/Net Kazanım Planlaması

Kentsel Dönüşüm ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Malikler Arasında

Projenin ekonomik olarak en kazançlı dönüşümü, mali uzmanlıkla desteklenerek planlanır ve maliyet dengesi sağlanır. Yüklenici ve malikler arasındaki finansal süreçler yönetilir ve mali tasarruflar korunur.

Malikler – Yüklenici Arasında

Sözleşme aşamasında, projenin mali bakımdan garanti altına alınması ve gecikme risklerine karşı mali denge sağlanır. Yüklenicinin ifaya başlamasıyla, hukuki süreçler ve yapı kullanım izin belgeleri düzenlenir, tüm detaylar hukuki uzmanlıkla yönetilir.

Gayrimenkule Yönelik Artı Değerler

İlgili gayrimenkulün piyasa değerinin belirlenmesi ve optimum kullanım çözümlerinin saptanması için bölgesel analizler ve mali değerlendirmeler yapılarak, ekonomik tasarruf ve kazanç sağlanır. Kentsel dönüşüm süreçlerinde ise inşaat maliyetleri, mali tedbirler ve oransal dağılımlar dikkate alınarak projelerin verimli bir şekilde tamamlanması hedeflenir.

Sermaye Yatırımlarına Yönelik Artı Değerler

Gayrimenkul Yatırımları
Gayrimenkul yatırımlarında finansal uzmanlıklarla piyasa değeri belirlenir, getiri oranları hesaplanır ve en uygun kullanım çözümleri saptanarak ekonomik kazanç sağlanır. Kentsel dönüşüm süreçlerinde mali analizler ve inşaat maliyet hesaplamaları yapılarak projelerin verimli tamamlanması hedeflenir.

 

Proje Ortaklıkları

Sermayenin proje ortaklıklarında kullanılmasıyla daha yüksek getiri oranları ve ortaklık kaynaklı ek kazançlar yaratılır. Finansal planlamalar ve bölgesel analizlerle, projeler için optimum kullanım çözümleri belirlenerek ekonomik tasarruf sağlanır.

 

Tarım Alanları Yatırımları
Tarım alanlarının satın alınması veya işletilmesinde, bölgenin tarım koşullarına uygun ürünler seçilerek maliyet-kazanç dengesi optimize edilir. Finansal analizler ile sulama, gübreleme ve satış planlamaları yapılarak ekonomik kazanç elde edilir

Doğa Yaşam Konseptleri

Doğa yaşam konseptlerine yönelik yatırımlarda, tematik alanların yatırımcıya katkısı ve bölgenin potansiyeli hesaplanır. Finansal planlamalarla doğa yaşamına entegre projeler geliştirilerek ekonomik kazanç sağlanır.

Ticari Alanlar Yatırımları

Ticari alanların satın alınması veya işletilmesinde, maliyet-kazanç dengesi planlanarak en büyük kazanım oranı hedeflenir. İhracat, iç pazar satışları ve tesisleşme için finansal planlamalar yapılarak ekonomik tasarruf sağlanır.

Tarım Alanlarına Yönelik Artı Değerler

Tarım alanlarının finansal uzmanlıkla desteklenmesi, bölgeye uygun ürünlerin seçimi ve maliyet-kazanç dengesi planlamasıyla ekonomik kazanç sağlar. Sulama, gübreleme, satış ve dönüşüm faaliyetlerinin mali planlamaları yapılarak maksimum tasarruf ve verimlilik elde edilir.

Doğa Yaşamına Yönelik Artı Değerler

Doğa yaşam konseptlerine yönelik yatırımlarda, tematik alanların katkısı ve bölgenin potansiyeli hesaplanarak optimum kullanım çözümleri belirlenir. Finansal planlamalar ve piyasa analizleri ile projelendirme süreçleri yönetilerek ekonomik tasarruf ve kazanç sağlanır.

Artı Bilgi

İnşaat, kentsel dönüşüm, sermaye değerleme, tarım arazileri, doğa yaşamı alanlarındaki süreçlere dair merak ettiklerinizi hukukçularımzın kaleminden öğrenebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz