%25

Minimum Nitelikli Tasarruf Katkısı

%100

Vade/Net Kazanım Planlaması

Kentsel Dönüşüm ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Malikler Arasında

Mali bakımdan uzmanlıklarca süreç desteklenerek projenin malikler için ekonomik olarak en kazançlı dönüşümü planlanır, taahhüt şeklinde çalışmalarda işin niteliği ve maliyet dengesi kurulur, yüklenici bakımından mali denetim çalışması yapılır, malikler arası mali hakediş dengesi kurulur, yüklenici ve malikler arası finansal süreçler yönetilir, işin gerekliliği ve süreç çerçevesinde mali bakımdan temsiliyet sağlanır ve kalan tüm süreçler bakımından mali uzmanlık ise finansal tasarruf ve kazanımlar korunur .

Malikler – Yüklenici Arasında

Sözleşme aşamasında ekonomik uzmanlık aracılığıyla projenin mali bakımdan tamamlanmasının garanti altına alınması, piyasanın mali öngörüsünün ortaya konması, gecikme ve hak kayıplarına karşın mali dengenin saptanması ve tüm uyuşmazlıklara ilişkin mali tedbirlerin öngörülmesi çalışmaları yürütülerek değer yaratılmaktadır. Yüklenicinin ifaya başlaması ve projenin devamında ise yapı kullanım izin belgesinin (iskan) alınması ve sürecin hukuken buna uygun ilerlemesi, yönetim planının hakkın tesisine uygun hazırlanması, kat irtifaklarının kurulması, cezai şart, diğer sözleşme yükümlülüklerinin hukuki takibi ve kalan tüm detaylar bakımından hukuki uzmanlıklarca değer yaratılır.

Gayrimenkul ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

İlgili gayrimenkulun emsal koşullarına göre net piyasa bedelinin belirlenmesi, vadelere göre getiri oranının saptanması, bölgeler özelinde potansiyel kazanım haritalarının oluşturulması, bölgesel ve lokal piyasa gerçekliğinde özel emlak indekslerinin hazırlanması, piyasa koşullarına göre ilgili parsel için optimum kullanım çözümünün (apkis, satış, taahhüt, yüklenicilik, vade değerlendirme) saptanması, kentsel dönüşüm süreçlerinde parsel özelinde oransal dağılımın mali yorumlanması, kentsel dönüşüm süreçlerinde ilgili projenin inşaat maliyetinin ortaya konması, kentsel dönüşüm süreçlerinde yüklenicinin işi tamamlaması için mali tedbirler sürecinin saptanması, sermaye ve reel piyasa değişkenlerine göre ilgili gayrimenkule yönelik aksiyon planlarının yapılması ve ilgili parsel üzerinde ekonomik olarak en uygun faaliyetin yürütülebilmesi için operasyonel süreçlerin yürütülmesi gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Sermaye Yatırımlarına Yönelik Yaratılan Artı Değerler Açısından

Sermayenin gayrimenkul satın alınması yatırım yönlü kullanılmasında finansal uzmanlıklardan faydalanılarak ilgili gayrimenkulun emsal koşullarına göre net piyasa bedelinin belirlenmesi, vadelere göre getiri oranının saptanması, bölgeler özelinde potansiyel kazanım haritalarının oluşturulması, bölgesel ve lokal piyasa gerçekliğinde özel emlak indekslerinin hazırlanması, piyasa koşullarına göre ilgili parsel için optimum kullanım çözümünün ( apkis, satış, taahhüt, yüklenicilik, vade değerlendirme ) saptanması, kentsel dönüşüm süreçlerinde parsel özelinde oransal dağılımın mali yorumlanması, kentsel dönüşüm süreçlerinde ilgili projenin inşaat maliyetinin ortaya konması, kentsel dönüşüm süreçlerinde yüklenicinin işi tamamlaması için mali tedbirler sürecinin saptanması, sermaye ve reel piyasa değişkenlerine göre ilgili gayrimenkule yönelik aksiyon planlarının yapılması ve ilgili parsel üzerinde ekonomik olarak en uygun faaliyetin yürütülebilmesi için operasyonel süreçlerin yürütülmesi gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Sermayenin proje ortaklıkları yönlü kullanılmasında finansal uzmanlıklardan faydalanılarak ilgili sermaye büyüklüğünden ziyade daha yüksek sermaye oranınca getiri imkanı yaratılabilmesi, zaman ve kazanım arasındaki salt kazanım eğrisinin planlanması, emsal koşullarına göre net proje maliyetinin veya hisse değerinin belirlenmesi, vadelere göre getiri oranına dair ortaklık kaynaklı ek kazanımların hesaplanması, bölgeler özelinde potansiyel kazanım haritalarının mukayese tablolarının çıkarılması, bölgesel ve lokal piyasa gerçekliğinde özel emlak indekslerine göre planlama yapılması, piyasa koşullarına göre ilgili hisse veya ortaklık için optimum kullanım çözümünün (apkis, satış, taahhüt, yüklenicilik, vade değerlendirme) saptanması, ortaklar arası süreçlerde hisse veya proje özelinde oransal dağılımın mali yorumlanması, kentsel dönüşüm süreçlerinde ilgili projenin inşaat maliyetinin ortaya konması, kentsel dönüşüm süreçlerinde yüklenicinin işi tamamlaması için mali tedbirler sürecinin ortaklar adına saptanması, sermaye ve reel piyasa değişkenlerine göre ilgili proje veya hisseye yönelik mali aksiyon planlarının yapılması ve ilgili parsel üzerinde ekonomik olarak en uygun faaliyetin yürütülebilmesi için operasyonel süreçlerin ilerletilmesi gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Sermayenin tarım alanlarının satın alınması veya işletilmesi yatırım yönlü kullanılmasında finansal uzmanlıklardan faydalanılarak en büyük kazanım oranına ve bölgenin tarım koşullarına uygun yetiştirilecek ürünün mali bakımdan yorumlanması, tarım yetiştiriciliği süreçlerinde maliyet ve kazanım dengesinin planlanması, araç ve gereçler bakımından maliyet dengesinin optimum bakımdan saptanması, sulama ve gübreleme faaliyetlerinin maliyet/ katkı oranlarının finansal bakımdan hesaplanması, ihracat ve iç pazar konusunda ürüne bağlı olarak satış planlamalarının yapılması, ilgili alan üzerinde yapılacak dönüşüm çalışmalarının mali planlamasının yapılması, alan üzerindeki tesisleşmeye ilişkin finansal planlamaların yapılması gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Sermayenin doğa yaşam konseptlerine dahil olmak veya işletilmesi yatırım yönlü kullanılmasında finansal uzmanlıklardan faydalanılarak tematik alanların yatırımcıya katkı çarpanının hesaplanması, bölgenin potansiyel hesaplamasının yapılması, ilgili gayrimenkulun emsal koşullarına göre net piyasa bedelinin belirlenmesi, vadelere göre getiri oranının saptanması, bölgenin doğası özelinde potansiyel kazanım haritalarının oluşturulması, bölgesel ve lokal piyasa gerçekliğinde özel emlak indekslerinin hazırlanması, piyasa koşullarına göre ilgili parsel için optimum kullanım çözümünün (apkis, satış, taahhüt, yüklenicilik, vade değerlendirme) saptanması, doğa koşullarında projelendirme süreçlerinin finansal getiri ve maliyet planlamalarının yapılması, doğa yaşamına entegre projelendirmeler için eklentilerin finansal planlamasının yapılması, doğa yaşam alanlarının var edilmesi süreçlerinde alt yüklenicinin işi tamamlaması için mali tedbirler sürecinin saptanması, sermaye ve reel piyasa değişkenlerine göre ilgili gayrimenkule yönelik aksiyon planlarının yapılması ve ilgili parsel üzerinde ekonomik olarak en uygun faaliyetin yürütülebilmesi için operasyonel süreçlerin yürütülmesi gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Sermayenin ticari alanlarının satın alınması veya işletilmesi yatırım yönlü kullanılmasında finansal uzmanlıklardan faydalanılarak en büyük kazanım oranına ve bölgenin ticari koşullarına süreçlerinde maliyet ve kazanım dengesinin planlanması, araç ve gereçler bakımından maliyet dengesinin optimum bakımdan saptanması, işletme faaliyetlerinin maliyet/ katkı oranlarının finansal bakımdan hesaplanması, ihracat ve iç pazar konusunda ürüne bağlı olarak satış planlamalarının yapılması, ilgili alan üzerinde yapılacak dönüşüm çalışmalarının mali planlamasının yapılması, alan üzerindeki tesisleşmeye ilişkin finansal planlamaların yapılması gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Tarım Alanları ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Tarım alanlarının finansal uzmanlıklar ile desteklenerek alanın en yük kazanım oranına ve bölgenin tarım koşullarına uygun yetiştirilecek ürünün mali bakımdan yorumlanması, tarım yetiştiriciliği süreçlerinde maliyet ve kazanım dengesinin planlanması, araç ve gereçler bakımından maliyet dengesinin optimum bakımdan saptanması, sulama ve gübreleme faaliyetlerinin maliyet/ katkı oranlarının finansal bakımdan hesaplanması, ihracat ve iç pazar konusunda ürüne bağlı olarak satış planlamalarının yapılması, ilgili alan üzerinde yapılacak dönüşüm çalışmalarının mali planlamasının yapılması, alan üzerindeki tesisleşmeye ilişkin finansal planlamaların yapılması gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Doğa Yaşamı ile Yaratılan Artı Değerler Açısından

Sermayenin doğa yaşam konseptlerine dahil olmak veya işletilmesi yatırım yönlü kullanılmasında finansal uzmanlıklardan faydalanılarak tematik alanların yatırımcıya katkı çarpanının hesaplanması, bölgenin potansiyel hesaplanmasının yapılması, ilgili gayrimenkulün emsal koşullarına göre net piyasa bedelinin belirlenmesi, vadelere göre getiri oranının saptanması, bölgenin doğası özelinde potansiyel kazanım haritalarının oluşturulması, bölgesel ve lokal piyasa gerçekliğinde özel emlak indekslerinin hazırlanması, piyasa koşullarına göre ilgili parsel için optimum kullanım çözümünün (apkis, satış, taahhüt, yüklenicilik, vade değerlendirme) saptanması, doğa koşullarında projelendirme süreçlerinin finansal getiri ve maliyet planlamalarının yapılması, doğa yaşamına entegre projelendirmeler için eklentilerin finansal planlamasının yapılması, doğa yaşam alanlarının var edilmesi süreçlerinde alt yüklenicinin işi tamamlaması için mali tedbirler sürecinin saptanması, sermaye ve reel piyasa değişkenlerine göre ilgili gayrimenkule yönelik aksiyon planlarının yapılması ve ilgili parsel üzerinde ekonomik olarak en uygun faaliyetin yürütülebilmesi için operasyonel süreçlerin yürütülmesi gibi çalışmalar ile ekonomik olarak tasarruf ve kazanımlar yaratılır.

Artı Bilgi

İnşaat, kentsel dönüşüm, sermaye değerleme, tarım arazileri, doğa yaşamı alanlarındaki süreçlere dair merak ettiklerinizi hukukçularımzın kaleminden öğrenebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz