Değerse çatısı altında gerçekleştirdiğimiz tüm işlerde hukuki, teknik ve finansal açıdan alanında uzman kişilerle iş birliği içinde çalışıyoruz. Ekibimizin kendi alanında derinlemesine bilgi birikimine sahip olmasına önem vererek çeşitli eğitimler düzenliyoruz.

Proje başlangıcından bitişine kadar ve sonraki süreçlerde oluşabilecek risklere ve fırsatlara karşı hazırlıklı şekilde ilerleyip, danışan ve yatırıcımlarımızı her aşamada bilgilendiriyoruz.

Değerse olarak üyesi olduğumuz GYODER çatısı altında gerçekleşen etkinliklere olan katılımımız, sektör paydaşlarıyla bir araya gelme ve sektörün nabzını tutma imkanı tanıyor.

GİSP tarafından düzenlenen ‘Deprem ve Sismik Teknolojiler’ konferansına Değerse olarak katılımımız, deprem ve sismik teknolojilerdeki gelişmeleri inceleme ve bu alanda yapılan çalışmaları paylaşma fırsatı sundu.

Yeni dönemde derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan CEO’muz ve yönetim kurulunda yer alan ekibimiz ile birlikte sektörde önemli adımlar atmak üzere hazırlanıyoruz.