İnşaat

Arsa payı kat karşılığı ve kendi arsalarımız üzerindeki inşaat projelerinde, dünya standartlarına uygun teknik standartlar belirleyerek ve karlılığı daima enflasyonun ve diğer yatırım araçlarının üzerinde tutarak ilham verici değerler yarattık. İnşaat süreçlerinde elverişli kullanım, maksimum afet direnci, maliyet etkinliği, mimari uyum, ticari kazanım ve konfor gibi unsurları bütüncül olarak değerlendirdik. Bu ilham verici değerlerin faydasını geniş kitlelere yaymak ve nitelik ile kazancı birleştiren çalışma mantalitesini tüm inşaat süreçlerinde standart hale getirmek için hazırız.

GAYRİMENKUL

Şirketimizin ve yatırımcılarımızın gayrimenkul yatırımlarında, piyasa koşullarını doğru saptayarak, cazip fırsatları tespit edip mevcut ve potansiyel değerlemeleri isabetli şekilde sağlayarak ilham verici değerler yarattık. Gayrimenkulde vade/getiri oranını maksimize etmek, nakit dönüşümü sağlamak ve riskleri minimize etmek gibi unsurlarla bütüncül bir kazanım düzlemi oluşturduk.

Bu ilham verici kazanım düzlemini her sermaye tipi, bölge ve gayrimenkul tipi için özelleştirebiliyoruz. Değerler iklimine katkı sunmak, piyasa değişkenliklerine uyum sağlamak ve yatırım süreçlerinde objektif gerçeklikleri esas almak için hazırız.

SERMAYE

Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde sermayenin doğru yönetimi için temel gereksinimleri belirledik. Sermayenin en verimli kullanımı için, kazanım ve risk rasyosunun değerlendirilmesi, potansiyel saptamalarının yapılması, piyasa analizleri ve nakit dönüşüm süreçlerinin doğru yönetilmesi gerekmektedir. Yatırımlarımızın daima diğer piyasa araçlarının üzerinde kazanç sağladığını ve risklerden uzak olduğunu deneyimledik.

Bu ilham verici kazanımların geniş kitlelere fayda sağlayabileceğine emin olduk. Değerler iklimine katkı sunmak için, vade/kazanç oranını maksimize ederek, sermayenin öngörülebilir yönetimini sağlayarak ve piyasa risklerinden uzak, sürekli pozitif konumlanmayı mümkün kılarak hazırız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşüm projelerinde teknik, hukuki ve mali süreçlerde uzmanlığımızla ilham verici değerler yarattık. Hukuki güvence, dünya standartlarında teknik çözümler ve doğru piyasa öngörüleri ile başarılı süreçler yönettik.Kentsel dönüşümde, hukuki güvence, malik haklarının korunması, piyasa koşullarına uygun projeler, uzman ekiplerin yönetimi ve adil kazanım dağılımını esas alıyoruz. Mimari dokuyu koruyarak, afet dirençliliğini artırarak ve tasarruf/kazanım modelini uygulayarak değerler iklimine katkı sunmaya hazırız.

DOĞA YAŞAMI VE TARIM

SANAYİ ALANLARI

Sanayi alanlarında, lojistik konum, zemin etüdü, çevre ve iklim koşullarına uygunluk ile doğal varlıkların korunması sağlanır. İnsan odaklı pozitif etki yaratılarak teknik ve mimari çözümlerle hedeflenen tasarıma ulaşılır.

Sanayi yatırımcısına teknik içerikli ve insan odaklı değerler kazandırıyoruz. Faaliyetlerin etkileri veriye dayalı analizlerle düzenli olarak ölçülür ve paydaşlarla paylaşılır. Hızlı değişimlere uyum sağlayarak, uzun vadeli planlamalar yapılır. Toplumun tüm bileşenlerini üretken, yenilikçi ve finansal açıdan güçlü hale getirmek hedefimizdir.

Hukuki uzmanlıklarla, sanayi alanlarının hukuki durumu, yönetmelikler, teşvikler ve kısıtlamalar denetlenir. Sözleşmeler tekniğe ve talebe uygun düzenlenir. İnsan odaklı bakış açısıyla çevre ve sanayi alanlarının uyumunu sağlayarak, ilham verici değerler yaratmayı önceliyoruz.

UZMANLIK

Uzmanlık alanlarımızda liyakat ve uzmanlığı temel kabul ediyoruz. Kentsel dönüşüm, gayrimenkul, inşaat, tarım ve doğa yaşamı gibi alanlarda bilimsel gerçekliklerden ve objektif bilimlerden faydalanmanın önemini vurguluyoruz. Bu alanlarda bilimsel gerçeklikler ve uzmanlık desteklerinden yararlanıldığında elde edilen tasarruf ve kazanımın diğer alanlara nazaran daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Tüm çalışmalarımızda bu kavramları temel yapı taşları olarak görüyor ve toplum tabanına yaymak için çaba harcıyoruz. Her bir uzmanlık alanının işin veya yatırımın türüne göre değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin sürecin ilerletilmesinde kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Değerler iklimine katkı sağlamak, hakkın tesisini mümkün kılmak, objektif gereklilikleri ortaya koymak, uyuşmazlıklara çözümler sunmak, kent yaşamını ve mimari dokuyu korumak, piyasa koşullarını doğru saptamak, optimum kullanım amacını belirlemek ve sonuç odaklılıkla hareket etmek için hazırız.

SEKTÖR VE TOPLUM

Uzun yolculuklarımızı başlatırken, sektörlerdeki gelişim ve toplum faydası için çaba harcamayı ana hedeflerimizden biri olarak benimsiyoruz. Kentsel dönüşümün hukuki, gayrimenkul ve inşaat alanlarındaki teknik yaklaşımlarına odaklanarak çeşitli mağduriyetleri önlemeyi ve kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Değer kavramını sektör ve toplum için doğru kentleşme, çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan faaliyetlerin bir parçası olarak görüyoruz. Üniversiteler ve gelişim faaliyetlerinin paydaşı olarak uzmanlaşmayı önemsiyoruz ve doğa ile sürdürülebilirliği temel alarak faaliyet gösterdiğimiz alanlara değer veriyoruz. Hukuki düzenlemelere katkıda bulunarak hakkın tesis edilmesini ve toplumun haklarının bilinirliğini artırmayı prensip ediniyoruz. Ayrıca, dijitalleşen dünyaya ayak uydurarak inovatif yaklaşımları topluma yayarak geleceğe değer katmayı hedefliyoruz. Topluma değer sunmaya hazırız!

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz