Değerleme Hizmetlerimiz

Sermayenin gayrimenkul yatırımları ile değerlendirilmesi, gayrimenkullerin yatırım ve kullanım planlamasının yapılması, kentsel dönüşüm süreçlerinin temsili ve yönetilmesi, inşaat ve inşaat projelendirme çözümleri, yüklenici ve maliklerin buluşturulması, doğa yaşam alanları ve tarım arazilerinin bütüncül planlamasının. yapılması ve toprağa teması olan her sürece dair hukuki, teknik ve gayrimenkul finansı uzmanlık desteklerinin verilmesi hizmetlerimiz ile yatırımcılarımız ve danışanlarımızın süreçlerini değerli kılıyoruz.

Sermaye Değerleme

Ek çarpan etkisi yaratan çözümlerimiz, objektif piyasa rayici altında fırsat tespitlerimiz ve uzmanlıklarımız aracılığı ile her sermaye tipi için yüksek potansiyelli kazanımlar elde edebilmenizi mümkün kılıyoruz.

GAYRİMENKUL Değerleme

Yerinde bölgesel analizler ve gayrimenkul özelinde çözümler getiren uzmanlıklarımız sayesinde ek kazanımlar yaratıyor ve kazanımlarınızı maksimize ediyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLEME

Kentsel dönüşüm süreçlerinin teknik, hukuki ve finansal bakımdan her aşamasını planlıyor, sonuç alınabilirliği mümkün kılıyor ve yerinde çözümler ile değerler yaratıyoruz.

Yetiştiricilik ve Ekolojik Yaşam Değerleme

Arazi özelinde uzmanlıklar destekli ilave çözümler, doğa yaşam alanı ve tarım arazisinin ait olduğu bölgeye göre özgülenmiş projelendirmeler ile değerler yaratıyoruz.

Uzmanlık Değerleme

Hem diğer değerleme süreçlerimiz boyunca hem de tekil olarak danışmanlık kapsamında mevcut sürecinize dahil olarak teknik, hukuki, finansal uzmanlıklarımız aracılığıyla sürecinizin objektif durumunu ortaya koyuyor ve ilave tasarruf ve kazanımlar sağlamanızı mümkün kılıyoruz.

Sektör ve Toplum Değerleme

Hem diğer değerleme süreçlerimiz boyunca hem de tekil olarak danışmanlık kapsamında mevcut sürecinize dahil olarak teknik, hukuki, finansal uzmanlıklarımız aracılığıyla sürecinizin objektif durumunu ortaya koyuyor ve ilave tasarruf ve kazanımlar sağlamanızı mümkün kılıyoruz.

Değerlendirin, “değerse” sizin için daima buradayız.

Taleplerinize özel ek değerler yaratarak, sizler için optimum faydayı gözeten, tüm süreçlerin sağlıklı yürümesini sağlayan sonuç alınabilirlik garantisi sunduğumuz hizmet tiplerimizden faydalanmak için bize ulaşın.

Topluma ve bireye katkı

Bireyin ticari kazanımına ve nitelikli çalışmalarına aracılık ederek birey için değer yaratıyoruz. Çalışmalarımızın tamamında toplum ve ortak yaşama fayda sağlayacak projelendirmeler yaparak ve farkındalık çalışmalarını destekleyerek toplum için değer yaratıyoruz.

  • Gayrimenkul yatırımlarında; kar maksimizasyonu

  • Kentsel dönüşüm süreçlerinde; sonuç alabilirlik, mimari yapıya uygunluk, hukuki güvence, hakkın tesisi, maliyet tasarrufu, yönetmelik ve alanın ihtiyacına uygunluk

  • Proje ortaklıklarında; yüksek kazanç getirisi, hukuki güvence, sermaye getiri çarpanı maksimize etme

  • İnşaat süreçlerinde; depreme dayanıklılık, maliyet tasarrufu, hakkın tesisi

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz