%100

Potansiyel Kazanımların Korunması

%100

Hizmet Niteliklerinin Hukuki Garanti Altına Alınması

Kentsel Dönüşüme Yönelik Artı Değerler

Malikler Arasında

Yüklenici ile yapılacak sözleşmenin detaylarının belirlenmesi ve yıkım sürecine kadar malikler arasındaki tüm süreçler hukuki güvence altına alınır. Malikler, hukuki çerçevede kat malikleri kurulu toplantılarını usulüne uygun yaparak, paylaşım ve sözleşme süreçlerini doğru yönetirler.

Malikler – Yüklenici Arasında

Aday yüklenicinin hukuki denetimi tamamlandıktan sonra, yüklenici ile malikler arasındaki sözleşme süreci başlar. Sözleşme aşamasında, anlaşma koşullarının hukuki güvencesi sağlanarak, tarafların hakları korunur ve uyuşmazlıkların önüne geçilir.

Proje İlerleme Sürecinde

Yüklenicinin çalışmalara başlamasıyla birlikte, yapı kullanım izin belgesinin (iskan) alınması ve sürecin hukuki uygunluğu sağlanır. Yönetim planının hazırlanması, kat irtifaklarının kurulması ve tüm sözleşme yükümlülüklerinin hukuki takibi yapılır.

Gayrimenkule Yönelik Artı Değerler

Gayrimenkul süreçlerinde hukuki uzmanlıkların kullanılması, ipotek ve şerh denetiminden imar yönetmeliklerine kadar tüm hukuki statülerin net olarak belirlenmesiyle tasarruf ve kazanımlar yaratır. Riskli alanların dönüşümü, özel parsel değerlendirmeleri, tevhid ve ifraz süreçleri gibi hukuki gereksinimlerin karşılanmasıyla gayrimenkulün değeri artırılır.

Sermaye Yatırımlarına Yönelik Artı Değerler

Genel Hukuki Süreçler

Sermaye yatırımlarında hukuki uzmanlıkların kullanılması, objektif esaslarla tasarruf ve kazanımlar yaratır. Gayrimenkul satın alma, proje ortaklığı, tarım alanı yatırımları, doğa yaşam konseptleri ve ticari alan yatırımları gibi süreçlerde bu hukuki destek sağlanır.

Gayrimenkul Yatırımları

Gayrimenkul yatırım süreçlerinde, hukuki statülerin net belirlenmesi, ipotek ve şerh denetimleri, imar ve yönetmeliklerin incelenmesi ile tasarruf ve kazanç sağlanır. Tevhid ve ifraz süreçleri ile tapu uygunluk denetimleri, özel parsel değerlendirmeleri gibi hukuki uzmanlıklar kullanılarak yatırım değerleri artırılır.

Proje Ortaklıkları

Proje ortaklıklarında hukuki uzmanlıklar, hakların net belirlenmesi ve hukuki güvence altına alınması ile kazanımlar yaratır. Sözleşme ve yasal dayanaklarla ortaklıkların sürdürülebilirliği sağlanır, uyuşmazlıklar önlenir ve resmi süreçlerle taraflara kazançlar ulaştırılır.

Tarım Alanları

Tarım alanlarının satın alınması veya işletilmesinde, hukuki durum, devlet teşvikleri, yönetmelikler ve şerh denetimleri ile süreçler desteklenir. Mahsul değişikliği, ihracat, iç pazar çalışmaları ve işletmeci-malik haklarının korunması gibi alanlarda hukuki uzmanlık kullanılarak tasarruf ve kazanımlar sağlanır.

Ticari Alanlar

Ticari alan yatırımlarında, hukuki durum ve kısıtların belirlenmesi, bölgesel izinler ve arz-talep yönetimi ile süreçler desteklenir. İşletmeci ve malik arasındaki hukuki süreçlerin organize edilmesi, teşvik, kredi ve asgari koşulların belirlenmesi ile ekonomik değer artırılır.

Tarım Alanları ile Yaratılan Artı Değerler

Tarım alanlarının hukuki uzmanlıklarla desteklenmesi, hukuki durum, devlet teşvikleri, yönetmelikler, şerh ve ipotek denetimleri ile bölgeye özgü kısıtlamaların kontrolü ile kazanç sağlar. İhracat ve iç pazar çalışmaları, işletmeci-malik haklarının korunması, teşvik, kredi ve asgari koşulların belirlenmesi gibi süreçlerde hukuki destek ile tasarruf ve kazanımlar elde edilir.

Doğa Yaşamı ile Yaratılan Artı Değerler

Doğa yaşam alanlarının hukuki durumunun, yönetmeliklerin ve bölgesel kısıtlamaların incelenmesiyle hukuki uzmanlıklar kullanılarak kazanç sağlanır. Bu alanlara ilişkin sözleşmelerin teknik uygunlukla düzenlenmesi ve hukuki denetim süreçleri ile tasarruf ve kazanımlar elde edilir.

Uzmanlıklar ile Yaratılan Artı Değerler

Gayrimenkul, sermaye, tarım, doğa yaşamı, sanayi alanları ve kentsel dönüşüm süreçleri gibi ana hizmet başlıklarında uzmanlıklar, sadece işin fiili yapımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda danışanların üçüncü kişiler veya kendi projeleri üzerinden yürüttükleri süreçlerde de kapsamlı yönetim destekleri sunar. Bu destekler, süreçlerin tasarruflarını ve kazanımlarını koruyarak değer yaratılabilmesi için gereken her yönde uzmanlık sağlar. Hukuki olarak garanti altına alınan bu süreçler, danışanların belirli periyotlar veya genel olarak platformumuzun temsil veya fiili yetkilendirmesiyle sürece aktif katılımı sayesinde tasarruf, kazanım ve nitelikli işlerin oluşturulmasına katkıda bulunur.

Artı Bilgi

İnşaat, kentsel dönüşüm, sermaye değerleme, tarım arazileri, doğa yaşamı alanlarındaki süreçlere dair merak ettiklerinizi hukukçularımzın kaleminden öğrenebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz