Hususlar

Binalarını yıktırıp arsalarının üzerine yeni bir bina inşa ettirmek isteyenlerin sıkça karşılaştığı sorunların başında, müteahhit firmalarla “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği hususudur. Bu tür sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar ise şu şekildedir:

Hukuki Yorum

“Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri” sadece yukarıdaki bahsettiğimiz konuları kapsamayıp, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve binada kullanılan malzemelerin hangi kalite ve içerikte olacağını içeren teknik şartnameyi de içermesi gerekmektedir.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerindeki maddelerin tarafları bağlayıcı hükümler içerdiği de dikkate alındığında, sözleşme içeriğinin, şartlarının belirlenmesi ve düzenlenmesinde eksiksiklerin bırakılması veya aleyhe hükümlerin yazılması neticesinde telafisi mümkün olmayan zararlar ve uyuşmazlıklar ortaya çıkacaktır. Arsa sahiplerine önerimiz, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin düzenlemesinde, menfaatleri en iyi şekilde korunması için müteahhit veya inşaat firmasını seçerken çok titiz bir inceleme yapılması ve müteahhit şirketin daha önce yapmış olduğu projelerin referansları araştırılması ilerde uğrayabilecekleri zararları minimalize etmekte yardımcı olacaktır.