Uzman ekiplerimizle en iyi değerleme

Reimagining the power of software

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

The software of tomorrow, today

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

Software. Your new superpower.

Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without revolutionary ROI.

Kentsel Dönüşüm Genel Uzmanlık Modeli

Kentsel Dönüşüm Tekil Uzmanlık Modeli

Sermaye Uzmanlık Değerleme Modeli

Portföy Uzmanlık Değerleme Modeli

Yüklenici Uzmanlık Değerleme Modeli

Kentsel Dönüşüm Genel Uzmanlık Modeli

Kentsel dönüşüm süreçlerinde ilgili projenin gereklilikleri hukuki, teknik ve finansal uzmanlarımız tarafından ortaya konur, objektif esaslara göre süreç planlaması yapılır ve projenin bitimine değin sürecin nitelikli ilerlemesine aracılık edilir.

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve teknik, hukuki, finansal uzmanlıklar ile sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik sağlanır.

Erken Dönüşüm Politikası

Projenin devamı esnasında , hakedişlerin devri ve dönüşümü ile hızlı kazanım imkanı doğar.

Doyum Dönüşüm Politikası

Projenin tamamlanması ile elde edilen taşınmazlar doyum noktasına geldiğinde yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Kentsel Dönüşüm Tekil Uzmanlık Modeli

Kentsel dönüşüm sürecinin başlangıcında veya sürecin herhangi bir evresinde hukuki, teknik veya finansal uzmanlıklarımızdan birinin danışmanlık desteği ile ilgili sürece dair ek tasarruf ve kazanımlar sağlanır. Söz konusu sürecin nitelikli ilerlemesi sağlanır.

Mali Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde finansal uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Teknik Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde teknik uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Hukuki Kazanım

Kentsel dönüşüm süreçlerinde hukuki uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği projenin durumuna göre size mutlak tasarruf ve kazanımlar sağlar.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile temsil edilen süreç için sürecin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.

Sermaye Uzmanlık Değerleme Modeli

Sermayelerinizi gayrimenkul, inşaat ve proje ortaklıklarında değerlendirirken yatırımın objektif piyasa esaslarınca saptanması, potansiyeli ve teknik özellikleri bakımından isabetli olması adına hukuk, teknik ve finans uzmanlarımız aracılığıyla ideal yatırımı planlıyoruz.

Sermayeye Göre Yüksek Potansiyeli Bölge Analizi

Yüksek getiri oranı olan bölgeler saptanır ve söz konusu sermaye miktarı ile eşleştirilerek yatırım politikası planlanır.

Reel Piyasa Rayici Saptanması

Yatırım kararı için uygun olabilecek bölgeler için yerinden ve gerçek piyasa rayiç bedeli saptaması yapılır.

Genel Piyasa Finansal Analizi

Sermayeye göre yatırım kararı alınmadan önce para piyasalarının ve diğer ticari piyasaların bugünü ve yarını analiz edilir.

Sermaye Değerleme Planlaması

İlgili sermaye için yatırım kararı ile beraber ilave değerleme çarpanlarının aktif edilmesi üzere planlama yapılır.

Portföy Uzmanlık Değerleme Modeli

Gayrimenkulleriniz ile alakalı değerlendirme objektif bilimsel esaslar ile uzmanlarımız tarafından yapılır. İlgili gayrimenkul için kazanım ve tasarruf planlaması optimum biçimde hazırlanır. Ek değerleme çarpanı planlaması yapılarak ilgili portföy için ek kazanımlar belirlenir.

Değerleme Tipi Analizi

Değerleme konusu portföy için getirilen proje dönüşümleri ile karlılık yüzdesi arttırılır.

Düzenleme Çarpan Etkisi

Portföy değerlemesi öncesi portföy üzerinde yapılacak teknik değişiklikler ile ilgili gayrimenkulün ek değerlenme planı oluşturulur .

Uzmanlıklar Artı Değeri

İlgili portföyün değerleme süreçlerinde finansal, teknik, hukuki uzmanlıklar bakımından planlaması yapılır ve ek kazanımlar/tasarruflar yaratır.

Varlık Değerleme Planlaması

Değerleme planlaması yapılan portföy için değerlemenin gerçekleşmesi sonrası elde edilen varlığın yüksek kazanım potansiyelli yeni yatırım süreci planlanır.

Yüklenici Uzmanlık Değerleme Modeli

Kentsel Dönüşüm veya Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat süreçlerinde projenin gerekliliklerinin öncelikle hukuki, teknik ve finansal bakımdan ortaya konması ardından bu objektif gerekliliklere göre doğru yüklenicinin tespit edilmesi süreçlerinde size destek veriyoruz.

Mali Kriterler

Yüklenici tespit ve görüşme süreçlerinde finansal uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği ile ilgili parsel özelinde yükleniciden beklenen mali kriterler net olarak ortaya konur.

Teknik Kriterler

Yüklenici tespit ve görüşme süreçlerinde teknik uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği ile ilgili parsel özelinde yükleniciden beklenen mali kriterler net olarak ortaya konur.

Hukuki Kriterler

Yüklenici tespit ve görüşme süreçlerinde hukuki uzmanlık ve uzman işbirlikleri desteği ile ilgili parsel özelinde yükleniciden beklenen mali kriterler net olarak ortaya konur.

Süreç ve Sonuç Kazanımları

Uzman işbirlikleri ve uzmanlıklar ile yüklenici tespit ve görüşme süreçleri için süreçlerin nitelikli ilerlemesi ve sonuç alınabilirlik katkısı sağlanır.

Süreç

 • 1

  Talep

 • 2

  Ön görüşme

 • 3

  Uzmanlık eşleştirmesi

 • 4

  Uzmanlıklar değerleme planlaması

 • 5

  Uzmanlık yetkilendirme süreci

 • 6

  Sözleşmeler süreci

 • 7

  Uzmanlık aktivasyonu

 • 8

  Uzmanlık sonuç raporu

 • 9

  Değerleme planlaması

Değerleme Formumuzu Doldurun, Sizinle İletişime Geçelim

Taleplerinize özel, ek değerler yaratarak, sizler için optimum faydayı gözeten, tüm süreçlerin sağlıklı yürümesini sağlayan sonuç alınabilirlik garantisi sunduğumuz hizmet tiplerimizden faydalanmak için bize ulaşın.