Uzmanlarımızla beraber yürütülen süreçler
artı değerler yaratır.
SİZİ TASARRUF VE KAZANIMLAR İLE BULUŞTURUR.
SİZİ TASARRUF VE KAZANIMLAR İLE BULUŞTURUR.

Hizmetlerimiz

“Sermaye ve gayrimenkul yatırımları, kentsel dönüşüm süreçleri, tarım arazileri, doğa yaşam alanları, inşaat ve projelendirme süreçlerinin objektif veriler ve bilimsel gerçeklikler destekli yönetilmemesi ciddi mağduriyetler ve uyuşmazlıklar yaratabilmektedir.

Yukarıda belirtilen süreçlerin hukuki, teknik ve finansal uzmanlıklar destekli olarak yürütülmesi ve süreçlerin tamamında işin veya piyasanın objektif gerekliliklerine göre hareket edilmesi zaman, maliyet tasarrufu ve ticari kazanımlar sağlar.

Hukuki Uzmanlık

Süreçlere dair sonuç alınabilirlik garantisi, olası kazanımları koruma ve doğabilecek uyuşmazlıklara karşın hazırlıklı olunması koşullarını mümkün kılar.

Teknik Uzmanlık

Proje veya yatırım özelinde teknik gereksinimlerin objektif olarak ortaya konması ve doğru uygulanması koşullarını mümkün kılar.

Finansal Uzmanlık

Proje veya yatırım özelinde piyasa gerçekliklerinin saptanması, maliyet ve kazanım planlaması yapılması koşullarını mümkün kılar.

Değerleme Hizmetlerimiz

Sermayenin gayrimenkul yatırımları ile değerlendirilmesi, gayrimenkullerin yatırım ve kullanım planlamasının yapılması, kentsel dönüşüm süreçlerinin temsili ve yönetilmesi, inşaat ve inşaat projelendirme çözümleri, yüklenici ve maliklerin buluşturulması, doğa yaşam alanları ve tarım arazilerinin bütüncül planlamasının. yapılması ve toprağa teması olan her sürece dair hukuki, teknik ve gayrimenkul finansı uzmanlık desteklerinin verilmesi hizmetlerimiz ile yatırımcılarımız ve danışanlarımızın süreçlerini değerli kılıyoruz.

Sermaye Değerleme

Ek çarpan etkisi yaratan çözümlerimiz, objektif piyasa rayici altında fırsat tespitlerimiz ve uzmanlıklarımız aracılığı ile her sermaye tipi için yüksek potansiyelli kazanımlar elde edebilmenizi mümkün kılıyoruz.

GAYRİMENKUL Değerleme

Yerinde bölgesel analizler ve gayrimenkul özelinde çözümler getiren uzmanlıklarımız sayesinde ek kazanımlar yaratıyor ve kazanımlarınızı maksimize ediyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLEME

Kentsel dönüşüm süreçlerinin teknik, hukuki ve finansal bakımdan her aşamasını planlıyor, sonuç alınabilirliği mümkün kılıyor ve yerinde çözümler ile değerler yaratıyoruz.

Yetiştiricilik ve Ekolojik Yaşam Değerleme

Arazi özelinde uzmanlıklar destekli ilave çözümler, doğa yaşam alanı ve tarım arazisinin ait olduğu bölgeye göre özgülenmiş projelendirmeler ile değerler yaratıyoruz.

Uzmanlık Değerleme

Hem diğer değerleme süreçlerimiz boyunca hem de tekil olarak danışmanlık kapsamında mevcut sürecinize dahil olarak teknik, hukuki, finansal uzmanlıklarımız aracılığıyla sürecinizin objektif durumunu ortaya koyuyor ve ilave tasarruf ve kazanımlar sağlamanızı mümkün kılıyoruz.

Sektör ve Toplum Değerleme

Hizmetlerimiz kapsamındaki sektörlerin gelişimi ve toplumun faydası ilkelerini çalışmalarımızda temel prensip kabul ediyor ve bu yönde bir çok faaliyeti “topluma değer” diyerek destekliyoruz.

Süreç Anlatımı

Talep

Talep formu aracılığıyla danışanlarımız değerlenmesini istedikleri hizmet sürecine dair ayrıntıları tarafımıza ulaştırır ve ilgili hizmet kapsamındaki uzmanlıklarımızca incelenmek üzere planlanır.

DEĞER PLANLAMASI

Danışanın talep ettiği hizmet ile alakalı optimum koşulların planlaması hukuki, teknik ve finansal bakımdan yapılarak değerleme planı oluşturulur

DEĞER EŞLEŞTİRMESİ

Hizmetin türüne ve sürecine bağlı olarak platformumuz bünyesinde bulunan fırsatlar veya danışmanlıklar ile en uygun eşleştirme yapılır. Eşleştirme detayları değerleme raporları aracılığıyla danışanlarımıza sunulur.

SÖZLEŞMELER SÜRECİ

Eşleştirmesi ve sunumu tamamlanan hizmetin tescil öncesi ön protokolleri yapılır ve hizmet taraflar adına garanti altına alınır. Sözleşmeler söz konusu hizmet gereğince her bir danışan adına en nitelikli biçimde özel olarak hazırlanır.

TESCİL

Değerleme hizmetinin türüne göre noter, tapu veya diğer resmi kurumlarca tescil süreci gerçekleştirilir. Tescil süreci kazanım ve tasarrufların korunması bakımından uzmanlıklarca denetim altında yürütülür.

DÖNÜŞÜM PLANLAMASI

Danışanın talebi ile başlayan değerleme süreci, tescil ile beraber danışan için resmi olarak gerçekleştirilir. Var edilen değerin vade ve dönüşüm çözümleri bakımından planlaması yapılarak ek kazanım çarpanları var edilir.

Birleşmiş Milletlerin
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINI
destekliyor,
Yarattığımız değerler ile
KÜRESEL KALKINMANIN PARÇASI OLMAKTAN
gurur duyuyoruz.

İçerisinde yaşadığımız dünyayı ortak değerimiz kabul ediyor, bireye ve topluma değer diyoruz. BM’ nin kalkınma amaçlarından olan yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, iklim eylemi amaçlarına hizmetlerimizde direkt olarak yer veriyoruz.

Hizmetlerimizin

tasarruf ve kazanımlarını

DEĞERLİ VERİLERLE
sizinle paylaşıyoruz.

Değerse platformu kapsamındaki tüm hizmet sonuçları açık ve objektif bilgilerle düzenlenerek veri raporları biçiminde açık olarak paylaşılır.

Değerlendirin!

“değerse” olarak sizin için buradayız

Değerlendirin!

“değerse” olarak sizin için buradayız

Hizmetlerimizle elde edilen
“ARTI DEĞERLER”
VE ORANLARI
Bizimle İletişime Geçin

Formu doldurarak bize ulaşın, alanında uzman ekiplerimiz sizinle iletişime geçsin.

Bizi nereden fark ettiniz?(Gerekli)
Lütfen hangi kanaldan bize ulaştığınızı işaretleyiniz

HayataUzmanlaşmayaDoğayaYasalaraGeleceğe Değer

Bugünü ve yarını ile dünyayı evimiz kabul ediyoruz. Bireyin topluma, toplumların dünyaya etki ettiğini biliyor ve çalışmalarımız ile kitlesel kalkınmayı destekliyoruz.