Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü
Kimdir?

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü’nde ve İnşaat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Betonarme Yapılar ve Sönümleyicilerle Depreme Karşı Güvenli Yapıların Tasarımı konularında lisans ve lisansüstü seviyede dersler vermektedir.

YTÜ İnşaat Mühendisliği Lisans ve İTÜ Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimlerinden sonra Japonya’da bulunan Tohoku Üniversitesi’nde “İleri Yapı Teknolojileri ile Depreme Dayanıklı Tasarım: Sönümleyici Tasarımı” konusunda doktora çalışmasını tamamlamıştır. Sonrasında Tokyo Teknoloji Enstitüsü’nde davetli öğretim üyesi olarak sönümleyiciler ve izolatörler konusundaki çalışmasını sürdürmüştür.

Halen depreme karşı yenilikçi güçlendirme yöntemleri ve deprem yalıtımı (sismik izolasyon) konularında, uluslararası işbirlikleri ile gerçekleştirilen deneysel ve sayısal araştırma projelerini yürütmektedir.

Değerse Platformu’na
Katkıları Nelerdir?

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, Depreme Karşı Güvenli Yapıların Tasarımı alanında uzmanlığıyla degerse.com’a artı değer katıyor. Günümüzde, gayrimenkul sektörünün büyümesi ile güvenli yapıların inşa edilmesi aynı oranda ilerlemiyor. Bu sebeple, doğal afetlerin yarattığı sonuçların farkında olarak güvenli yapıların oluşturulmasını önemsiyoruz. Ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütçü, ekiplerin uzmanlaşmasına yönelik eğitimlerin geliştirilmesine ve kendisi ile yürütülen dijital ya da fiziki faaliyetler aracılığıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine odaklanıyor. Teknik dokümantasyon ve raporların incelenmesi ve mevcut faaliyetlerin bilimsel temele dayanması konusunda katkı sunuyor ve teknik destek alınacak ekip ve firmaların seçiminde en doğru kararın verilmesinde rol oynayarak projelerimize destek oluyor. Son olarak, Fatih Sütçü, AR-GE çalışmalarının uluslararası standartlara erişmesine katkı sağlıyor.

 • Binamı Depreme Karşı Nasıl Güçlendirebilirim?

  Deprem yönetmeliğine göre yeterli dayanım seviyesinde olmayan her tür bina güçlendirilebilir ancak güçlendirme maliyeti arttıkça binayı güçlendirmek yerine yenilemek daha sağlıklı bir çözüm olacaktır. Yönetmeliğe göre zayıf olan binaların geleneksel veya yenilikçi mühendislik yöntemleri ile güçlendirilmesi mümkündür.

  • Şubat 22, 2024
 • Karot ve diğer malzeme tespitleri güvenli mi?

  Nasıl ki sağlık durumumuzu tespit etmek için kan tahlili yaptırmak veya biyopsi alınması zorunlu ise, betonarme bir binanın deprem dayanımını tespit etmek için de karot ve diğer malzeme deneyleri gerekli ve kanunen zorunludur. Karot numunesi yaklaşık olarak bir kahve kupası kadar küçüktür ve karot alınacak bölgede donatı olmadığı röntgen cihazı ile tespit edilir.

  • Ekim 4, 2023
 • Binaların deprem dayanım tespiti nasıl yapılır?

  Ülkemizdeki deprem yönetmelikleri yıllar içerisinde sürekli güncellendi ve şartları giderek ağırlaştı. Bir bina yapıldığı dönemdeki yönetmeliklere uygun olsa dahi, güncellenen yönetmelik şartlarını sağlamıyor olabilir. Binanın mevcut durumunun deprem dayanımı tespiti, en güncel yönetmeliğimiz olan 2018 tarihli Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre (TBDY-2018) yapılmalı.

  • Eylül 13, 2023